Postępowanie ofertowe 1

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie lizaka funkcjonalnego
o właściwościach odżywczych i prozdrowotnych oraz technologii jego wytwarzania” współfinansowanego  w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, firma Starpharma Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup aparatury badawczej.

Szczegóły w dokumentach do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy
  • Wzór umowy z dostawcą
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty