Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest:

Starpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli (05-506) ul. Jedności  9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000305929, NIP: 7010135656, REGON: 141432411 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 250 000,00 zł (dane kontaktowe: email: biuro@starpharma.pl, tel: +48 508-833-205 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora) (określanym dalej również jako Administrator).

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych. Przysługuje Ci wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – „prawnie uzasadniony interes Administratora”; w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez podmioty współpracujące z Administratorem, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii – „działania marketingowe”, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub działań marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i pozostałych odbiorców danych, agencje call center – w przypadku działań marketingowych Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania prawego uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku działań marketingowych – przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na Twój numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: jeżeli administrator przetwarza Twoje dane osobowe

1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora – możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

2. na potrzeby działań marketingowych – możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.