Przetargi

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Warszawa 13.04.2018 r.

Informację na temat wyniku postępowania przetargowego znajdują się poniżej w załączniku nr 1.

Załącznik 1 – ogłoszenie wyniku

______________________________________________________

Warszawa 27.04.2018 r.

W związku z realizacją projektu w ramach Konkursu nr POIR.03.03.03-IP.03-00-001/18 poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

zapraszamy Państwa do udziału w konkursach ofert, których celem jest wyłonienie Wykonawcy organizacji udziału firmy Starpharma w charakterze wystawcy w targach Vitafoods Europe 2018 w Genewie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.3.3./POIR 2014-2020/2018 z dnia 27.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – wizualizacja stoiska

Załącznik nr 2 – Wzór oferty (2)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (1)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w podstępowaniu (1)

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług (1)

Zapytanie w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3514

______________________________________________________

Warszawa 11.05.2018

Protokół komisji przetargowej, dotyczący wyboru oferenta. Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/3.3.3./POIR 2014-2020/2018

protokół komisji przetargowej

Zał. nr 1 oświadczenie

Nawigacja

MY CART

Close

WISHLIST

Close
No products were added to the wishlist
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram